อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ (ทอล์คแอนด์โชว์ 3)

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา และ อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
โดย ThaiPBS
อัปโหลดเมื่อ 9 พ.ค. 2011

YouTube Preview Image

อ.จตุพล ชมภูนิช ทอล์คโชว์

Hello world!

Talk Show: All About Talk – พาหัวใจไปหัวเราะ

Talk Show

อ.จตุพล ชมภูนิช, รศ.สุขุม นวลสกุล, อ.พะเยาว์ พัฒนพงศ์, ดร.อภิชาติ ดำดี, รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา, อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ, อ.ถาวร โชติชื่น, อ.พนม ปีย์เจริญ อ.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์, ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล, ดร.ผาณิต กันตามระ, ดร.โอภาส กิจกำแหง, อ.กรรณิกา ธรรมเกษร, อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ, อ.สมชาย หนองฮี