การสร้างพลังและแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง

หัวข้อ “การสร้างพลังและแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง”, เป็นการนำเสนอที่เรียบง่ายและมีพลัง
วิทยากร รัชเขต วีสเพ็ญ

การทำงานให้มีความสุขและสนุกกับงาน


หัวข้อ “การทำงานให้มีความสุขและสนุกกับงาน”
วิทยากร รัชเขต วีสเพ็ญ
ที่มา: ช่องของ thaitopic [Published on 6 Apr 2012]

วิทยากรมืออาชีพ – รัชเขต วีสเพ็ญ

รัชเขต วีสเพ็ญ, วิทยากรมืออาชีพ, หลักการ แนวคิด และ เทคนิคการเป็นวิทยากร