อ.เชน จตุพล ชมภูนิช

อาจารย์จตุพล ชมภูนิช

การศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท เทรน แอนด์ ทอล์ค จำกัด
พิธีกร วิทยากรทอล์คโชว์ วิทยากรบรรยายทั้งภาครัฐและเอกชน
วิทยากรช่วงดันดารา รายการตีสิบ ไทยทีวีสีช่อง ๓ เวลาประมาณ ๒๒.๔๕ น.

จตุพล ชมภูนิช

จตุพล ชมภูนิช

 

Click สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท

Hotline: 086-606-5059, 084-296-1414

Line id: kaesmart

การบริการเพื่อความเป็นเลิศ

หัวข้อ “การบริการเพื่อความเป็นเลิศ”, การบรรยายที่งดงามทั้งเนื้อหา ภาษา
วิทยากร รัชเขต วีสเพ็ญ
ที่มา ช่องของ thaitopic [Published on 5 Apr 2012]

การสร้างพลังและแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง

หัวข้อ “การสร้างพลังและแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง”, เป็นการนำเสนอที่เรียบง่ายและมีพลัง
วิทยากร รัชเขต วีสเพ็ญ